آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

توسعه‌ی نرم‌افزار پارس‌نما به‌صورت Desktop و تحت وب

  • نویسنده / نویسندگان: بهاره نعمایی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: خرداد 1393
  • همکاران: شرکت جهان نقشه پرداز- محمدرضا یکانی- سودابه زبرجد- فائزه کریمی- بهناز سرخیل- مریم پوررضا انور
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
  • واژه های کلیدی: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، GIS
  • زمان اجرا : اردیبهشت ۱۳۹۱

پارس، نرم افزاری است که با هدف‌های زیر به دو صورتDesktop و تحت وب، طراحی شده است: ◄ ارائه نتایج سرشماری‌های انجام گرفته در دوره‌های پیشین (۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵) و همچنین نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به روشی متفاوت و با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی. ◄ امکان مقایسه‌ی اقلام مختلف آماری در محدوده‌ی جغرافیایی. ◄ ایجاد سهولت در انتقال نتایج، کاربردها و مفاهیم حاصل از سرشماری‌ها برای مسئولان، متخصصان و حتی عموم مردم. ◄ امکان ایجاد نقشه‌های موضوعی در نرم‌افزار. به دو نوع اطلاعات جهت ورود به نرم افزار، نیاز است، اطلاعات توصیفی و اطلاعات مکانی: اطلاعات توصیفی شامل اطلاعات استخراج شده از سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ می‌باشد که فهرست این اقلام در سه سطح خانوار، مسکن و آبادی با دسته‌بندی برای دو نسخه‌ی Desktop وWeb تعیین شده است. اطلاعات مکانی شامل فایل نقشه‌های شهری و آبادی بلوکه و روستایی می‌باشد که پس از انجام مرحله سوم طرح بهنگام‌رسانی نقشه‌های آماری سال ۱۳۹۰ توسط استان‌ها تهیه شده است (این طرح شامل برداشت هندسی تغییرات حین اجرای سرشماری می‌باشد) و توسط کارشناسان دفتر نقشه و اطلاعات مکانی مرکز آمار ایران، مورد نظارت قرار گرفته و تمام مغایرت‌های آن با فایل جغرافیایی سرشماری ۱۳۹۰ که نتایج سرشماری بر طبق این فایل جغرافیایی می‌باشد، برطرف شده و آماده تغذیه در نرم افزار می‌باشد. اجرای این طرح پژوهشی در اردیبهشت ۱۳۹۱ آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود در خرداد ۱۳۹۳ به پایان برسد. مجریان این طرح پژوهشی، شرکت جهان‌نقشه‌پرداز و خانم بهاره نعمایی بوده‌اند.

طراحی سایت