آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

برآورد جمعیت کل کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی

  • نویسنده / نویسندگان: پژوهشکده‌ی آمار، مرکز آمار ایران
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آبان 1394
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • زمان اجرا : اردیبهشت ۱۳۹۴

برآورد جمعیت کل کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی Estimation of total population in each province, urban and rural areas در چند سال اخیر، همگام با تغییرات به وجود آمده در ساختار و ترکیب جمعیت ایران، مباحث مختلفی در مورد تعداد و ساختار جمعیت کشور و آینده‌ی آن مطرح شده و توجه دولتمردان، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و نیز اذهان عمومی را به سوی جمعیت و ویژگی‌های آن جلب نموده است. براورد جمعیت از جمله مباحث مهم در امر سیاست‌گذاری برای موضوعات مختلف است. در برنامه‌ریزی‌های کلان و خرد کشور، جمعیت به‌عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها مطرح بوده و همان‌گونه که برنامه‌ریزی ابعاد گوناگونی دارد، اطلاعات جمعیتی نیز به تفکیک سطوح مختلف جفرافیایی و سنی و جنسی مورد نیاز است. با عنایت به این‌که اطلاعات اصلی جمعیت از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن قابل استخراج است و سرشماری‌ها نیز در فواصل زمانی ۱۰و ۵ سال یک بار انجام می‌شود، پیش‌بینی‌های جمعیت برای سال‌های آتی اهمیت و جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. بعلاوه بواسطه تغییرات پیوسته جمعیت که گاهی از شدت بالایی نیز برخوردار است، نمی‌توان نتایج سرشماری‌ها را برای مقاطع پس از سرشماری و مخصوصاً سال‌های دورتر جهت بسیاری از اهداف، استفاده نمود. بنابراین، نگاهی به گذشته و حال و بررسی تغییرات آن، در پیش‌بینی جمعیت کشور و ساخت فرضیات پیش‌بینی، ضروری و مهم تلقی می‌شود. از گذشته‌های دور، دولت‌ها به پیش‌بینی‌های جمعیت علاقه داشته‌اند و از آن برای اهداف مالیاتی، نظامی و انتخاباتی سود می‌جستند. در دهه‌های اخیر، دولت‌ها نیز به جهت داشتن مسئولیت در تأمین و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب برای مردم، مشتاق به انجام پیش بینی های جمعیتی بوده و از این دست اقدامات حمایت کرده‌اند. براورد جمعیت شهرستان‌های کشور برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با همکاری دفتر جمعیت و نیروی کار مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار به انجام رسیده است.

طراحی سایت