اخبار و رویدادها

وبینار"پیش‌بینی جمعیت ایران تا افق 1430" برگزار شد
یکشنبه 15 اسفند 1400
1661

 وبینار"پیش‌بینی جمعیت ایران تا افق 1430" برگزار شد

در ادامه برگزاری سلسله جلسات علمی و تخصصی، پژوهشکده آمار وبینار "پیش‌بینی جمعیت ایران تا افق 1430" از ساعت 16 الی 18 روز چهارشنبه 27 بهمن 1400 با سخنرانی خانم دکتر الهام فتحی "رییس گروه آمارهای جمعیت و سلامت مرکز آمار ایران" برگزار شد.

ایشان در ابتدای سخنرانی خود به وضعیت جمعیت و آینده آن و نیازهای مهم سیاستگذاران و برنامه‌ریزان پرداخت. وی در همین راستا پس از انتشار نتایج سرشماری سال 1395، در سال 1396 جمعیت کل کشور تا افق 1430 و جمعیت استانی تا سال 1415 پیش‌بینی شده و نتایج آن پس از تصویب کمیته آمار بخشی جمعیت اشاره کرد وی با توجه به گذشت پنج سال از اجرای سرشماری 1395 و تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه از جمله همه‌گیری کووید-19، به بازنگری پیش‌بینی جمعیت که بیش از پیش ضرورت یافته را در دستور کار خود قرار داد.

سپس به بازنگری جمعیت ایران، با توجه به واقعیت‌های موجود جامعه و شاخص های محاسبه شده از سال 1396 تا 1399، و سناریوهای باروری و مرگ و میر در پیش‌بینی‌های  انجام شده قبلی که تغییر کرده اشاره کرد؛ دکتر فتحی به ارزیابی داده‌های سرشماری و سناریو مهاجرت هم بر اساس پیش‌بینی قبلی و برای پیش‌بینی جمعیت طبق روال گذشته از روش ترکیبی (مولفه‌ای - نسلی) و نرم‌افزار اسپکتروم 4 استفاده شده پرداخت وی با اشاره به اینکه سازمان ملل نیز به کشورها توصیه می‌کند که از این روش به عنوان روش "استاندارد طلایی" دربرآورد و پیش‌بینی‌های آمارهای رسمی خود استفاده کنند و روش ترکیبی بیش از هر روش برای پیش‌بینی جمعیت به کار می‌رود در این روش جمعیت پیش‌بینی شده براساس مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحول جمعیت به دست می‌آید که این عوامل عبارتند از: باروری، مرگ ومیر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت و از آنجایی که در این روش، جمعیت بر حسب سن و جنس پیش‌بینی می‌شود، بنابراین می‌توان به نیازهای وسیع و متعدد کاربران پیش‌بینی‌ها و برآوردهای جمعیتی پاسخ دهد.

تصاویر
  • وبینار"پیش‌بینی جمعیت ایران تا افق 1430" برگزار شد
اشتراک گذاری
طراحی سایت