اخبار و رویدادها

دوشنبه 02 مرداد 1391
375
همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی در آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

 همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی

پژوهشکده‌ی آمار با توجه به رسالت خود در جهت گسترش کاربرد آمار و تأمین نیازهای نظام آماری کشور، همایشی را با عنوان «کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی» برگزار می‌کند. این همایش با همکاری مرکز آمار ایران، صندوق جمعیت سازمان ملل، برخی از دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های داخلی در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذر ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.

مخاطبین این همایش دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، مدیران و برنامه‌ریزان دستگاه‌های اجرایی دولتی و شرکت‌های خصوصی می‌‌باشند.

در پایان همایش، به مقاله‌های برتر بر اساس نظر کمیته‌ی داوران جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

اشتراک گذاری
طراحی سایت