اخبار و رویدادها

دوره‌ی آموزشی آمارهای ثبتی برگزار شد
یکشنبه 14 آبان 1391
219
دوره‌ی آموزشی آمارهای ثبتی با همکاری پژوهشکده‌ی آمار و مرکز آمار ایران و با حضور ۱۷ نفر از کارشناسان دستگاه‌های مختلف اجرایی (بانک مرکزی، سازمان خبرگزاری، پزشکی قانونی، سازمان حج) در تاریخ ۱۵الی ۱۷ مهرماه ۹۱ برگزار شد.

 دوره‌ی آموزشی آمارهای ثبتی برگزار شد

 دوره‌ی آموزشی آمارهای ثبتی با همکاری پژوهشکده‌ی آمار و مرکز آمار ایران و با حضور ۱۷نفر از کارشناسان دستگاه‌های مختلف اجرایی (بانک مرکزی، سازمان خبرگزاری، پزشکی قانونی، سازمان حج) در تاریخ ۱۵ الی ۱۷ مهرماه ۹۱ برگزار شد.

در این دوره مطالبی در خصوص نقش آمار در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، نظام آمارهای ثبتی، حوزه‌های کاری نظام آمارهای ثبتی، ویژگی‌های لازم برای طراحی نظام آمارهای ثبتی، تاریخچه‌ی رویکرد متدولوژیک در طراحی سیستم‌های اطلاعاتی، الگویی برای رده‌بندی متدولوژی‌های ایجاد و توسعه‌ی سیستم، نظام آمارهای ثبتی در وضعیت موجود ارائه گردید.

 

تصاویر
  • دوره‌ی آموزشی آمارهای ثبتی برگزار شد
اشتراک گذاری
طراحی سایت