اخبار و رویدادها

ﺳﻪشنبه 09 مهر 1392
245
پژوهشکده‌ی آمار به‌مناسبت بزرگداشت سال جهانی آمار و با همکاری ستاد سال جهانی آمار، در ۱۷ مهر ماه امسال یک کارگاه یک‌روزه برگزار خواهد کرد.

 برگزاری کارگاه رایگان یک‌روزه در ۱۷ مهرماه

 پژوهشکده‌ی آمار به‌مناسبت بزرگداشت سال جهانی آمار و با همکاری ستاد سال جهانی آمار، در ۱۷ مهر ماه امسال یک کارگاه یک‌روزه برگزار خواهد کرد.

عنوان این کارگاه‌، مدرسین و زمان برگزاری آن‌ به‌ترتیب عبارت است از:

 مدل‌سازی رگرسیونی تحت شرایط نایقینی | دکتر سیدمحمود طاهری و دکتر جلال چاپی | ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

 

اشتراک گذاری
طراحی سایت