اخبار و رویدادها

کارگاه آموزشی داده‌کاوی برگزار گردید
چهارشنبه 19 شهریور 1393
428
کارگاه آموزشی داده‌کاوی در تاریخ ۸ الی ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ توسط آقای دکتر علی قدسی، دانشیار گروه آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه واترلو برگزار گردید. حوزه‌ی تخصصی ایشان یادگیری ماشینی (Machine learning) است.

 کارگاه آموزشی داده‌کاوی برگزار گردید

 کارگاه آموزشی داده‌کاوی در تاریخ ۸ الی ۱۰ شهریور ۱۳۹۳  توسط آقای دکتر علی قدسی، دانشیار گروه آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه واترلو برگزار گردید.

حوزه‌ی تخصصی ایشان یادگیری ماشینی (Machine learning) است. در این دوره‌ ضمن مروری بر مفاهیم داده‌کاوی، انواع روش‌های خطی و غیر‌خطی کاهش بعد، طبقه‌بندی و خوشه‌بندی به همراه کاربردهای آن در آمار حیاتی و متن کاوی با استفاده از نرم افزار متلب ارائه گردید. همچنین در این دوره به تحلیل مؤلفه‌های اصلی در داده‌کاوی پرداخته شد.

تصاویر
  • کارگاه آموزشی داده‌کاوی برگزار گردید
اشتراک گذاری
طراحی سایت