اخبار و رویدادها

رئیس جدید پژوهشکده‌ی آمار منصوب شد
چهارشنبه 09 مهر 1393
1003
جلسه‌ی تودیع جناب آقای علی‌رضا زاهدیان و معارفه‌ی سرکار خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی با حضور رئیس مرکز آمار ایران، جناب آقای دکتر عادل آذر در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. سرکار خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی پیش از این عهده‌دار سمت معاونت پژوهشی پژوهشکده آمار بودند. شایان ذکر است، جناب آقای علی‌رضا زاهدیان نیز به‌عنوان مشاور رئیس مرکز آمار ایران منصوب شدند. همچنین جناب آقای دکتر کاوه کیانی عهده‌دار سمت معاونت پژوهشی پژوهشکده‌ی آمار شدند.

 رئیس جدید پژوهشکده‌ی آمار منصوب شد

 جلسه‌ی تودیع جناب آقای علی‌رضا زاهدیان و معارفه‌ی سرکار خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی با حضور رئیس مرکز آمار ایران، جناب آقای دکتر عادل آذر در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. سرکار خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی پیش از این عهده‌دار سمت معاونت پژوهشی پژوهشکده آمار بودند.
شایان ذکر است، جناب آقای علی‌رضا زاهدیان نیز به‌عنوان مشاور رئیس مرکز آمار ایران منصوب شدند. همچنین جناب آقای دکتر کاوه کیانی عهده‌دار سمت معاونت پژوهشی پژوهشکده‌ی آمار شدند.

تصاویر
  • رئیس جدید پژوهشکده‌ی آمار منصوب شد
  • رئیس جدید پژوهشکده‌ی آمار منصوب شد
اشتراک گذاری
طراحی سایت