اخبار و رویدادها

کارگاه آموزشی سری‌های زمانی با Eviews برگزار گردید.
شنبه 20 شهریور 1395
499
کارگاه آموزشی سری‌های زمانی با Eviews در تاریخ 14 لغایت 16 شهریورماه 1395 در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

 کارگاه آموزشی سری‌های زمانی با Eviews برگزار گردید.

کارگاه آموزشی سری‌های زمانی با Eviews در تاریخ ۱۴لغایت ۱۶شهریورماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. تدریس این دوره را جناب آقای دکتر تیمور محمدی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بر عهده داشتند. در این دوره مطالبی در خصوص انواع سری‌های زمانی مانا و نامانا، اهمیت آن در تحلیل اقتصادی و نحوه بررسی مانایی سری‌های زمانی ارائه گردید. همچنین در این کارگاه انواع روش‌های مدل‌سازی با استفاده از نرم افزار Eviews شامل: مدل‌های ARMA، فرایند جمله اخلال خالص، مدل دارای روند قطعی، فرایند گام تصادفی، فرایند گام تصادفی با جمله رانش، مدل ARCH وGARCH  و مدل‌های خودرگرسیونی برداری مانا صورت ارائه گردید.

تصاویر
  • کارگاه آموزشی سری‌های زمانی با Eviews برگزار گردید.
اشتراک گذاری
طراحی سایت