شماره: 6740
1400/07/19
حساب تولید شهرستان قشم
حساب تولید شهرستان قشم

از جمله ابزارهایی که از دهه ۱۹۶۰ به بعد توسط صاحب‌نظران امر توسعه برای کشورهای درحال توسعه در راستای تسریع در فرایند حرکت به سمت توسعه یافتگی تجویز شده است، ایجاد مناطق تجاری آزاد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این مناطق بوده است. ایجاد و گسترش این مناطق می‌‌تواند موجب جلب سرمایه، انتقال تكنولوژی، آموزش نیروی انسانی، تحصیل مدیریت علمی، اتصال به بازار‌های جهانی و در نهایت دریچه‌‌ی به سوی توسعه اقتصادی باشد.

با توجه به اهمیت این موضوع تهیه حساب اقماری اقتصادی مناطق آزاد تجاری در ارایه سیمای اقتصادی و تصمیم‌گیری در خصوص بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود آن‌ها از اولویت بالایی برخوردار است. بر همین اساس در این طرح پژوهشی تلاش شده است تا حساب تولید منطقه آزاد قشم به‌عنوان یکی از مناطق اصلی تجارت آزاد در کشور، تهیه شود. منطقه آزاد قشم از بزرگ‌ترین و مهمترین مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور است که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل زیادی برای کمک به تحقق رشد اقتصادی کشور برخوردار است.

تهیه حساب‌های اقماری برمبنای نظام حسابهای ملی از شیوه‌های تهیه حساب‌های اقتصادی است كه در دهه‌ی اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هسته مركزی حساب‌های اقماری همان نظام حساب‌های ملی است كه با روشی استاندارد، شیوه‌های مختلف بررسی و تحلیل را با استفاده از حساب گسترش یافته فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌كند. این طرح پژوهشی با پیشنهاد سازمان منطقه آزاد قشم و توسط پژوهشکده آمار و با همکاری و نظارت مرکز آمار ایران انجام شده است.

حق انتشار محفوظ است ©