شماره: 6709
1400/06/07
تاثیرات اجتماعی-اقتصادی، جمعیتی و سلامت روان بیماری کووید-19
تاثیرات اجتماعی-اقتصادی، جمعیتی و سلامت روان بیماری کووید-19

بروز و شیوع بیماری کووید ۱۹ و محدودیت‌ها و شرایط اجتماعی ناشی از آن، تغییرات چشم‌گیری بر ویژگی‌های خانوارها و اعضای آن در اغلب کشورهای جهان تحمیل کرده است. در چنین شرایطی تغییرات صفات و ویژگی‌های اعضای خانوارها از یک سو و عوامل اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی جامعه از سوی دیگر می‌تواند عملکرد خانوارها را در جامعه به شدت تحت تأثیر قرار دهد. برای سنجش این تغییرات و بررسی و تحلیل تأثیرات آن بر خانوارها، مراکز آماری کشورها با اجرای آمارگیری‌های متنوعی اقدام به گردآوری اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کرده‌اند تا بتوانند تصویر شفافی از رفتار جامعه و ویژگی‌های آن در روزها و ماه‌های آتی ترسیم کنند.

در این میان پژوهشکده آمار بر اساس نیازسنجی مرکز آمار ایران حسب وظایف محوله و در چارچوب اصل مالکیت کشور و اولویت‌های ملی با حمایت مالی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) طرح جامعی را تدوین کرده است تا با طراحی و اجرای یک آمارگیری خانواری ملی و استفاده از آمارهای اداری و ثبتی موجود، تأثیر بیماری کووید ۱۹ بر برخی صفات خانوارهای کشور اندازه‌گیری، سنجش و تحلیل شود. اطلاعات این طرح در پنج محور  رفتارهای پیشگیرانه، ابتلا به بیماری کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن، وضع تحصیلی کودکان ۶ساله و بالاتر، وضع ازدواج و فرزندآوری، وضع فعالیت اقتصادی افراد ۱۸ساله و بالاتر و سلامت روان افراد ۱۸ساله و بالاتر جامعه ارائه می‌گردد. امید می‌رود نتایج این طرح، اطلاعاتی سودمند برای انجام مداخلات درست و به جا در راستای کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی ناشی از بیماری کووید ۱۹ در اختیار سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار دهد.

حق انتشار محفوظ است ©