شماره: 1947
1398/05/02
تدوین نظام جامع آمار و اطلاعات شهرداری تهران

توسعه و تعالی هر سازمان به نظام تولید، پردازش و استفاده از داده و آمار به‌عنوان یکی از عوامل اصلی مورد نیاز برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بستگی دارد. برای برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد گذشته و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف نیاز به آمار و اطلاعات صحیح است. نظام آماری و نظام برنامه‌ریزی دو نظام در خدمت توسعه و پیشرفت هر سازمان است که اثری دو سویه بر هم دارند. تنها ایجاد نظامی برای تهیه‌ی آمار، پاسخگویی به تمام نیازها را تضمین نمی‌کند و بازنگری و بهبود این نظام مانند هر فعالیتی به برنامه‌ریزی و مطالعه مستمر نیاز دارد. مدیریت شهری، مدیریت پدیده‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و .. است که در آن باید هم مدیریت بر انسان‌ها و جنبه‌های مختلف آن و هم مدیریت بر اشیا و زیرساخت‌ها مانند معابر، ساختمان‌ها، حمل و نقل و .... در نظر گرفته شود. در مدیریت شهری سخت و پیچیده‌ی کلان شهر تهران به‌عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور در شهرداری تهران نیاز به استقرار نظام آمار و اطلاعاتی است که آمار صحیح و بهنگام را برای تصمیم‌گیری درست، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در دسترس مدیران شهرداری قرار دهد. لذا نیاز به تدوین نظامی است که علاوه بر شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم فعلی با پیشنهاد رویه‌ها و استانداردها و سایر مولفه‌های یک نظام جامع آمار و اطلاعات مطلوب اولین گام را در ایجاد این نظام برداشت.

حق انتشار محفوظ است ©