شماره: 1241
1397/11/02
تهیه‌ی پایگاه جامع اطلاعات مکانی استان ایلام

طراحی بانک جامع اطلاعات مکانی، اطلاعات بخش‌های مختلف را درون یک محیط واحد (سامانه‌ی اطلاعات مکانی) یکپارچه می‌سازد و امکان تحلیل اطلاعات، پرس‌وجوهای شرطی و فضایی (مکانی)، بررسی‌های آماری، و تهیه‌ی گزارش در خصوص وضعیت بخش‌های مختلف در قالب نمودار، جدول و نمایش تصویری اطلاعات به‌صورت نقشه را در هر زمان برای مدیران و تصمیم‌گیرندگان و کارشناسان فراهم می‌آورد. این طرح به‌سفارش استانداری ایلام در دستور کار پژوهشکده-ی آمار قرار گرفت. در این طرح با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی و تصویرهای ماهواره‌ای و نقشه‌های زمین‌شناسی و آماده‌سازی اطلاعات توصیفی و پیوند آن‌ها به اطلاعات هندسی عوارض، بانک اطلاعات جامع استان ایلام در محیط GIS طراحی و تهیه شده است.

حق انتشار محفوظ است ©