شماره: 1220
1397/11/02
ساخت جدول عمر سالانه برای ایران

جدول‌های عمر ابزارهای آماریی هستند که برای نشان دادن امید زندگی در سن‌های مختلف استفاده می‌شود. امید زندگی در بدو تولد متداول‌ترین آماره‌ی جدول عمر است. با این حال، جدول‌های عمر اطلاعاتی درباره‌ی تعداد افرادی که تا سن‌های مختلف زنده می‌مانند، میانه‌ی سن در فوت، نرخ‌های فوت ویژه‌ی سنی و احتمال فوت شدن در سن‌های معین و ... را نیز فراهم می‌کند. ساخت یک جدول عمر نیازمند داده‌%u0651ای معتبر در رابطه با اطلاعات جمعیتی در معرض و تعداد فوت و در نتیجه‌ نرخ‌های مرگ و میر آن جمعیت، به تفکیک سن و جنس است. معتبرترین منبع چنین داده‌هایی یک نظام ثبت وقایع حیاتی است که در آن تمام فوت‌ها ثبت می‌شود. فوت‌های هر سن به اندزه‌ی جمعیت آن گروه سنی که به‌طور معمول از روی سرشماری‌های جمعیت برآورد می‌شود، یا ثبت مداوم تمام تولدها، فوت‌ها و مهاجرت‌ها مربوط می‌شوند. سپس نرخ‌‌های فوت ویژه‌ی سنی- جنسی برای محاسبه‌ی یک جدول عمر به کار می‌روند. این طرح از این لحاظ برای جمهوری اسلامی ایران حایز اهمیت است که با انجام آن می‌توان شاخص توسعه در ارتباط با جنسیت (Gender- related Development Index (GDI)) ، اهداف توسعه‌ی هزاره (Millennium Development Goals (MDG)) ، شاخص‌ توسعه‌ی انسانی (Human Development Index (HDI)) و ... را استخراج کرد. به عبارت بهتر، اجرای این طرح می‌تواند نیازهای اطلاعاتی سازمان‌های داخلی و بین‌المللی از وضعیت امید زندگی و سایر آماره‌های جدول عمر در ایران و تحولات آن و نیز نیاز کاربران در زمینه‌ی پیش‌بینی‌های جمعیت، نیروی کار، تنظیم خانواده، آموزش و ... پاسخگو باشد. ضمن آن‌که می‌تواند زمینه‌ی مطالعات و تحقیقات در سطوح مختلف را فراهم کند و موجب جبران فقر اطلاعاتی درباره‌ی آماره‌های جدول عمر شود. همان‌طور که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین منابع آمارهای جمعیتی، داده‌ای ثبت احوال کشور است که هر ساله در مورد وقایع حیاتی جمع‌آوری می‌شود. آن‌چه درباره‌ی این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت اطلاعات جمع‌آوری شده است، زیرا در بین آن‌ها اطلاعات مرگ و میر، با ضعف‌هایی در ثبت روبه‌رو است که ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری است. به دلیل عدم پوشش کامل اطلاعات مرگ و میر، به دنبال‌ مدلی هستیم تا به‌طور غیر مستقیم تابع‌های جدول عمر را برآورد کنیم. طرح

حق انتشار محفوظ است ©