شماره: 1121
1397/11/01
روند تحولات جمعیت ایران، گذشته، حال و آینده

هدف از مطالعه حاضر، واکاوی روندهای گذشته، حال و آینده جمعیت و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های ایجاد شده اخیر و آینده جمعیتی ایران می‌باشد. در این راستا، گزارش پیش‌رو به بررسی پویایی‌شناسی جمعیت ایران و همچنین پیش‌بینی تحولات آن تا سال ۱۴۳۰ می‌پردازد. همچنین تحلیلی از چالش‌ها و فرصت‌های جمعیتی ایران ارائه خواهد کرد. در نهایت، در حد توان پروژه یکسری نکات و پیشنهادات لازم برای سیاست‌گذاری و مدیریت جمعیتی کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©