شماره: 1120
1397/11/01
ویژگی‌های فردی و خانواری کاربران اینترنت در سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

به‌منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه‌ی ICT و همچنین پایش و ارزیابی تأثیر آن بر توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی، وجود آمار و اطلاعات مقایسه‌پذیر در زمینه‌ی دسترسی و استفاده از اینترنت، بسیار اساسی و غیرقابل انکار است. این بررسی با توجه به جایگاه اینترنت در زندگی امروزی به‌عنوان شاخصی برای رشد و پیشرفت کشورها و وجود اختلاف نظرهای فراوان و نیز خلأ آماری در این زمینه، به بررسی دسترسی خانوارها و افراد به اینترنت و نیز تفاوت‌های موجود بین مناطق شهری و روستایی و استان‌های کشور، براساس نتایج سرشماری‌های نفوس و مسکن ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ می‌پردازد. اجرای این طرح در فروردین ۱۳۹۲ آغاز شد و در اسفند ۱۳۹۲ به پایان رسید. مجری این طرح پژوهشی، آقای حمیدرضا پویان‌فر بوده است.

حق انتشار محفوظ است ©