شماره: 1116
1397/11/01
بررسی ویژگی‌های جمعیت و مسکن در مناطق ۲۲ گانه‌ی شهر تهران در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ و مقایسه‌ی آن با سال‌های قبل

این طرح به بررسی ویژگی‌های جمعیت و مسکن در مناطق ۲۲ گانه‌ی شهر تهران با استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ و مقایسه‌ی آن با سال ۱۳۸۵ می‌پردازد که آمار و شاخص‌های ارائه شده می‌تواند به برنامه‌ریزان و مدیران دست اندر کار اداره‌ی شهر تهران در جهت ارتقای نحوه‌ی اداره‌ی شهر یاری رساند. 

حق انتشار محفوظ است ©