شماره: 1114
1397/11/01
سطح و روند باروری و عوامل موثر اجتماعی-اقتصادی بر آن در ایران 90-1385

تحولات باروری و براورد سطح و روند آن، یکی از محوری‌ترین موضوعات در مطالعات جمعیتی بشمار می‌رود. از ابتدای نیمه دوم قرن بیستم به این‌سو، احساس نیاز به تعدیل پیامدهای رشد انفجاری جمعیت، مطالعه باروری و همبستگی‌های اقتصادی و اجتماعی آن را در کشورهای در حال توسعه به موضوعی مهم برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و جمعیت‌شناسان تبدیل نمود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز، مطالعه تحولات باروری به منظور اتخاذ راهبردهای لازم به منظور جلوگیری از رشد منفی جمعیت، به‌ویژه در دو دهه گذشته، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این پژوهش به طور کلی به بررسی، مطالعه و محاسبه‌ی روش‌های غیر مستقیم براورد باروری در سطح ملی و منطقه‌ای و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر باروری اختصاص داده شده است. برای نیل به این مهم از اطلاعات سرشماری‌های اخیر خصوصاً سرشماری سال ۱۳۹۰ استفاده شده است.

حق انتشار محفوظ است ©