شماره: 1083
1397/10/30
معرفی و اولویت‌بندی شاخص‌های جنسیتی

یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت کشورها، میزان برابری جنسیتی زنان و مردان در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی است. با توجه به سند راهبردی برنامه‌ی جامع توسعه‌ی‌ امور زنان و خانواده که براساس ۱۴ سند پشتیبان شامل تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده به تفکیک حوزه‌های مورد تأکید در ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه توسط مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شده است، ارائه‌ی شاخص‌های جنسیتی و اولویت‌بندی آن از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. ‌ در این طرح مطالعاتی پس از بررسی و مرور سوابق موضوع و مطالعات ملی و بین‌المللی به معرفی و تهیه‌ی فهرستی از شاخص‌های آماری سنجش مربوط به هر یک از ۱۴ حوزه‌ی راهبردی در حوزه‌ی زنان پرداخته می‌شود و پس ازاولویت‌بندی شاخص‌ها، نحوه‌ی محاسبه‌ی هر یک از شاخص‌ها و منابع آماری تهیه‌ی شاخص‌ها ارائه می‌شود. در این طرح مطالعاتی همچنین با مقایسه‌ی شاخص‌های گرداوری شده در ایران و سایر کشورها، به خلاءهای موجود در گرداوری شاخص‌ها اشاره می‌شود.

حق انتشار محفوظ است ©