آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تعدیل نوسانات فصلی از داده‌های شاخص قیمت منتخب

تعدیل نوسانات فصلی از داده‌های شاخص قیمت منتخب

  • نویسنده / نویسندگان: نادر حکیمی‌پور
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور ۱۳۹۹
  • همکاران: اشکان شباک، رضا هادی‌زاده، سارا طاعتی، منصوره یزدان‌خواه، احسان نیکنام، تاده خچادوریان
  • گروه پژوهشی مسئول: آمارهای اقتصادی
  • زمان اجرا : شهریور ۱۳۹۹

از اواخر قرن بیستم تا کنون، تولید آمار با مقیاس زمانی کوچکتر از سالانه و برحسب دوره­های فصلی، ماهانه و روزانه اهمیت بسیاری یافته و مراکز آماری بر تولید آمار با مقیاس زمانی کوچکتر به‌طور خاص متمرکز شده­اند. امروزه متغیرهای متعددی به‌صورت هفتگی، روزانه یا حتی ساعتی جمع‌آوری می­شوند که می­توانند اطلاعات ارزشمندی را برای متخصصین آمار در ارزیابی چگونگی و تحول کوتاه‌مدت اقتصاد ارائه دهند. بررسی سری­های زمانی با مقیاس کوچکتر نشان از اثرهایی دارد که تجزیه و تحلیل داده­ها را با چالش مواجه می­کند. تجزیه سری­های زمانی به مؤلفه­های غیر قابل مشاهده در علوم هواشناسی یا ستاره‌شناسی پدیدار شد و به تدریج اقتصاددانان در تجزیه و تحلیل سری­های اقتصادی از آن بهره بردند. به‌عنوان مثال برای تفسیر و توضیح بحران­های اقتصادی در قرن نوزدهم، از مؤلفه­های سری­های زمانی همچون «روند»، «چرخه­» و «فصلی» استفاده شد. در ابتدای قرن بیستم، بخش بزرگی از مطالعات سری زمانی به تخمین نوسانات فصلی اختصاص داده شده بود. الگوریتم­ها برای تخمین نوسانات فصلی طراحی شد. مراکز آماری در به­کار گرفتن این الگوریتم­ها همیشه پیشرو بوده­اند زیرا تجزیه و تحلیل داده­های فصلی بدون حذف اثر نوسانات فصلی تقریباً غیر ممکن است. همچنین برخی از مراکز آماری مبادرت به طراحی الگوریتم­هایی نموده­اند که در تخمین این اثرات دارای قدرت بیشتری باشند.

شاخص­های قیمت و تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی هستند که در علوم اقتصادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند و تجزیه و تحلیل این متغیرها و شناخت مکانیزم آنها یکی از مباحث مهم تلقی می­شود. بنابراین به­کارگیری نرم­افزارهای ویژه تخمین نوسانات فصلی برای تولید و ارزیابی دقیق این متغیرها می­تواند امری بسیار مهم تلقی شود. در همین راستا، حذف نوسانات فصلی به‌عنوان یک موضوع جذاب در این حوزه برای پژوهش انتخاب شد. در مطالعه پیش رو فرآیند تخمین و حذف نوسانات فصلی در شاخص­ قیمت تولیدکننده­ برق به‌عنوان مطالعه موردی، با انواع روشهای حذف نوسانات فصلی انجام و اثر فصلی آن تخمین زده شده است.

 

فایل های پیوستی
طراحی سایت