آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

به کارگیری پاراداده در آمارگیری نیروی کار ایران

به کارگیری پاراداده در آمارگیری نیروی کار ایران

  • نویسنده / نویسندگان: لیدا کلهری ندرآبادی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: بهمن 1399
  • همکاران: محمدرضا ریحانی، ندا مصطفوی، مشاور طرح (فرهاد مهران)
  • گروه پژوهشی مسئول: طرح های فنی و روش های آماری
  • زمان اجرا : مهر 1398

همزمان با افزایش هزینه‌های آمارگیری، نظارت بر جمع‌آوری داده‌ها و بهره‌وری آمارگیری و در عین حال، سعی در حفظ کیفیت داده‌ها در قالب یک بودجه معقول، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این موضوع، به ویژه برای مصاحبه‌کنندگان، وضعیت‌هایی را ایجاد می‌کند که در آن منابع کمیاب می‌توانند در جای دیگری در فرایند تولید به کار گرفته شوند. یک طرح واکنش‌گرا، می‌تواند برای مدیران عملیاتی، دقیقاً همان اطلاعاتی را فراهم کند که آن‌ها در هنگام جمع‌آوری مستمر داده‌ها برای کارآمدتر کردن استفاده از منابع، به آن نیاز دارند.

این مطالعه با هدف به‌کارگیری پاراداده در آمارگیری نیروی کار ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آمارگیری‌های مرکز آمار ایران در دستور کار پژوهشکده‌ی آمار قرار گرفت. در این مطالعه رایج‌ترین انواع پاراداده شامل داده‌های ثبت اطلاعات تماس، مشخصات آمارگیر، تعامل و اقدامات متقابل در بدو آمارگیری، دلایل عدم همکاری، مانند مسیرهای ممیزی و فایل‌های خلاصه وقایع، نظارت صامت، ارزیابی آمارگیر از کیفیت داده‌ها، ارزیابی پاسخ‌گو از کیفیت پرسش‌نامه و اطلاعات تماس با پاسخگو معرفی شد و به کاربردهای پاراداده به صو‌رت کلی اشاره شد. علاوه بر آن نتایج مطالعات انجام شده در خصوص بررسی تمایلات پاسخگویی در طول دوره‌ی جمع‌آوری داده‌ها و همچنین بررسی نحوه تغییر توزیع این تمایلات پس از هر تلاش برای برقراری تماس ارائه شده است. این کار، یک روش پیش‌بینی را برای شناسایی گروه‌هایی که انجام مصاحبه با آن‌ها مشکل است، در زمانی که جمع‌آوری داده‌ها هنوز ادامه دارد، ارائه می‌کند. همچنین کاربرد پاراداده در زمینه بررسی رصد رفتار مصاحبه‌کننده در چند آمارگیری‌ بین‌المللی و چندملیتی ارائه شده است.

در این طرح پژوهشی به‌ویژه پاراداده‌ی موجود در طرح نیروی کار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ارتباط میان ویژگی‌های آمارگیر و نرخ بی‌پاسخی به ازای آمارگیر با استفاده از مدل رگرسیون بتاافزوده، زمان تکمیل پرسش‌نامه و اتاق کنترل از مواردی است که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بر این اساس در فصل آخر نیز به برخی موارد پاراداده که گردآوری آن برای نظارت بر آمارگیری نیروی کار قابل استفاده است اشاره شده است. بدیهی است گردآوری پاراداده ممکن است نیازمند تغییرات در روش نمونه‌گیری یا سیستم‌های مدیریت میدانی باشد. با توجه به تغییر شیوه آمارگیری تأمین امکانات مورد نیاز برای ثبت رکورد‌های تماس‌های الکترونیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که نیازمند به سرمایه‌گذاری در سیستم‌های موجود یا توسعه یک سیستم جدید برای حفظ اطلاعات تماس است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت