آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

حساب های ملی آموزش سال 1396

حساب های ملی آموزش سال 1396

  • نویسنده / نویسندگان: ایوب فرامرزی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • همکاران: جواد حسین زاده، سعید طاهری، محمد غلامی، شیرین جعفری، بنفشه نجفی، فاطمه طالبی، مرضیه مبارکی، عبدالحمید حقیقی
  • گروه پژوهشی مسئول: آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: حساب های ملی - آموزش

شناخت بخش آموزش از جهات زیادی مورد توجه پژوهشگران و سیاستگزاران است. آمار این بخش موجب درک بهتری از محرکه‌های رشد اقتصادی و عملکرد نیروی بازار و ارزیابی بلندمدت پایداری مسیر توسعه یک کشور می‌شود. درحالی که اهداف فوق تاکیدی بر اهمیت سنجش دقیق این حساب است، مباحث جدید توسعه‌ای منجر به معطوف شدن توجه به نحوه توزیع درون‌بخشی این حساب و سهم آن در تولید ناخالص داخلی گردیده است.

کارهای مطالعاتی بسیاری در مورد نقش آموزش و سرمایه‌ انسانی به عنوان عامل محرک پیشرفت اقتصادی واجتماعی جوامع مختلف صورت گرفته است. بدیهی است هرگونه کار مطالعاتی بدون داشتن پشتوانه اطلاعاتی آماری، می‌تواند مورد نقد و چالش‌های بسیاری قرار گیرد. سنجش و اندازه‌گیری دقیق این بخش با چالش‌های مفهومی و عملیاتی مهمی مواجه بوده‌ است که تحقیق حاضر سعی کرده است تا راه‌حل‌های مناسبی برای آنها پیدا کند.  این کار مطالعاتی به سفارش امور آموزش و پرورش عمومی و فنی وحرفه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور  و توسط پژوهشکده آمار ومرکز آمار ایران برای پاسخگویی و براورده ساختن نیازهای علمی جامعه، مراکز پژوهشی و نیز دستگاه متولی انجام گرفته است.

بخش مهمی از آمارهای محصولات و خدمات آموزش در چارچوب نظام حساب‌های ملی‌ایران در این حساب اقماری جمع آوری گردیده‌است، که این اطلاعات می‌تواند ابزار تحلیلی مناسبی برای تحقیق در اختیار محققان دانشگاهی و سیاستگذاران حوزه آموزش قرار دهد. پاسخگویی به نیازهای داخلی و بین‌المللی و ارائه آمار تفصیلی در حوزه آموزش از دیگر اهداف این طرح مهم بوده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت