آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

آمارگیری خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی

  • نویسنده / نویسندگان: روشنک علی‌اکبری صبا
  • وضعیت اجرا: درحال اجرا
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری

آمارگیری خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی در سال‌های اخیر با هدف جلوگیری از همپوشانی و موازی‌کاری در ارائه‌ی خدمات دستگاه‌های حمایتی مورد توجه برنامه‌ریزان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. این طرح در سال ۱۳۹۵ به صورت آزمایشی در استان کرمانشاه اجرا شده و در مرحله‌ی بعد اجرای اصلی آن در استان‌های البرز و قم در دستور کار قرار گرفته است. طبق بند م ماده‌ی ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مكلف به تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی در همكاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال كشور و سازمان‌های فعال در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی است. از سوی دیگر بر اساس ماد‌ه‌ی ۸۱ قانون برنامه‌ی ششم توسعه، دولت مکلف به رفع هم‌پوشانی‌ها، دسترسی عادلانه به خدمات و اجرای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با ایجاد پایگاه اطلاعات، پنجره‌ی واحد خدمات رفاهی است. از این‌رو با توجه به نیازهای دستگاه‌های حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد) به تقویت فرایند پذیرش و حمایت از خانوارهای نیازمند جامعه، اجرای آمارگیری خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی ضروری به نظر می‌رسد.

طراحی سایت