آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

ثبت آماری کسب و کار: موضوعات روش‌شناسی

  • نویسنده / نویسندگان: کاوه کیانی
  • وضعیت اجرا: در حال اجرا
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

ثبت کسب و کار در ساده‌ترین شکل آن، فهرستی از کسب و کارهایی است که در اقتصاد رسمی مشارکت دارند. این فهرست شامل اطلاعات ساختاری و طبقه‌بندی در مورد هر کسب و کاری می‌شود. ثبت کسب و کار باید چارچوب‌های درست، بهنگام و سازگار برای استفاده در گردآوری آمار مرتبط با کسب و کار فراهم کند. یکی از اهداف ایجاد ثبت‌های آماری کسب و کار، مرجعیت آن است. به عبارت دیگر، ثبت‌های کسب و کار باید به‌عنوان منبع مرجع برای داده‌های مرتبط با جوامع کسب و کار و جمعیت‌شناختی آ‌ن‌ها تشخیص داده شوند. همچنین این ثبت‌ها باید به‌عنوان چارچوب نمونه‌گیری برای همه‌ی طرح‌های آمارگیری مرتبط با کسب و کار در سیستم آماری هر کشور به کار گرفته شوند. بنا بر این بانک اطلاعاتی کسب و کار از جمله بانک‌های اطلاعاتی کلیدی مورد نیاز در اداره‌ی کشورها است. بی‌شک از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مسئولین و تصمیم‌گیران كلان هر كشوری، بهبود وضعیت اقتصادی آن كشور است و رشد اقتصادی هر كشور همبستگی زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و فضای كسب و كار آن كشور دارد. موضوعات روش‌شناسی ثبت آماری کسب و کار به‌عنوان یکی از چهار ثبت پایه‌ی مورد نیاز برای ساخت سیستم جامع ثبت‌های آماری، در این طرح مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت تا آشنایی بیش‌تری با این ثبت و چگونگی ایجاد و نگهداری آن برای کارشناسان مرکز آمار ایران فراهم شود.

طراحی سایت