آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

  • نویسنده / نویسندگان: فاطمه هرندی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند ۱۳۸۷
  • همکاران: مریم جوادی، زهرا رضایی قهرودی، زهرا فیروزی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: سرشماری عمومی و نفوس مسکن

سرشماری‌های جمعیتی از جمله منابع بسیار غنی در شناخت ویژگی‌های جمعیتی و بررسی مشخصه‌های عمده‌ی خانوار در ایران است. تحلیل داده‌های سرشماری به منظور بررسی تحولات جمعیت‌شناسی از جمله ضرورت‌های پس از انجام سرشماری‌های جمعیتی است.

گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری، به منظور تحلیل نتایج سرشماری ۱۳۸۵، تحلیل سه موضوع را در دستور کار خود قرار داده است که نتایج این طرح در سه مقاله با موضوعات زیر به مجلات معتبر علمی-پژوهشی ارسال شده است. 

۱-نگاهی به جوانان غیرفعال غیر محصل در ایران

۲-بررسی الگوی ترکیب خانوار کشور در سال ۱۳۸۵

۲-بررسی وضعیت جداسازی و تمرکز شغلی در بازار کار ایران

طراحی سایت