آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

ارائه الگوی تدوین و محاسبه حساب‌های فصلی

  • نویسنده / نویسندگان: فرهاد غفاری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: دی ۱۳۸۷
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • زمان اجرا : اسفند ۱۳۸۶

این طرح بنا به درخواست دفتر حساب‌های اقتصادی برای فراهم ساختن زود هنگام کمیت‌های کلان اقتصادی موردنیاز سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مسئولان کشور طراحی شده است. این طرج به دنبال مدل‌هایی بود که براساس آن اطلاعات موردنیاز حساب‌های ملی در بخش‌های کشاورزی، صنعت معدن و نفت، تامین آب، برق و گاز، ساختمان، ارتباطات و اطلاعات، بازرگانی، حمل و نقل، فعالیت‌های اقامتگاه و غذا، واسطه‌گری‌های مالی، املاک و مستغلات، خدمات کسب و کار، امور عمومی و دفاع، آموزش، بهداشت، سایر خدمات و تقاضای نهایی به صورت فصلی فراهم شود.

طراحی سایت