آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

آمارگیری از زائران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم

  • نویسنده / نویسندگان: پژوهشکده‌ی آمار
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور ۱۳۸۷
  • همکاران: مرکز آمار ایران
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • زمان اجرا : اسفند ۱۳۸۶

از آنجا که تاکنون منابع اطلاعاتی و آمارهای دقیق و مورد استناد برای برنامه‌ریزی مطلوب خدمات زوار آستان مقدس، بسیار محدود و ناقص بوده است، اجرای طرح آمارگیری از زائران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم ضروری می‌نمود. اجرای طرح آمارگیری از زوار آستان برای جمع‌اوری اطلاعات اولیه از ابعاد گوناگون خدمات ارائه شده به زوار و کسب نظر آنان در خصوص این خدمات انجام شده است. به دلیل ویژگی‌های خاص طرح آمارگیری از زوار آستان مقدس که آمارگیری از جمعیت سیال می‌باشد و فاقد تجربه و اجرای قبلی است و اولین آمارگیری از نوع خود می‌باشد، مطالعات اولیه‌ی بیشتری مورد نیاز بود. اجرای طرح با تکمیل پرسشنامه از زوار خروجی درب‌های آستان مقدس و به صورت نمونه‌گیری تصادفی برای افراد ۷ سال به بالا صورت گرفت. اطلاعات پس از بازبینی و کنترل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

طراحی سایت