آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی استفاده از روش‌های داده‌کاوی در آمار رسمی

بررسی استفاده از روش‌های داده‌کاوی در آمار رسمی

  • نویسنده / نویسندگان: عباس مرادی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: فروردین ۱۳۹۸
  • همکاران: کاوه کیانی، اشکان شباک، ایوب فرامرزی، حامد لروند
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
  • واژه های کلیدی: داده‌کاوی، آمار رسمی
  • زمان اجرا : خرداد ۱۳۹۷

عصرحاضر، عصر تغییرات سریع، پی‌درپی و متنوع است. همزمان با این تغییرات، به ویژه برخط شدن و به‌روز شدن سامانه‌ها و سیستم‌های ثبت و گرداوری داده‌ها، سازمان‌های آماری خصوصا سازمان‌های متولی آمار رسمی را با انباشت زیاد داده‌ها و اطلاعات آماری ساختار‌ نیافته در قالب‌ها و فرمت‌های متنوع مواجه کرده است. در واقع امروزه «انفجار داده‌‌ها» به وضعیتی رسیده است که با آمار کلاسیک و روش‌های سنتی تجزیه و تحلیل آن امکان‌پذیر نیست. سازمان‌های متولی آمار رسمی و در راس این سازمان‌ها، مرکز آمار ایران به عنوان یگانه‌ مرجع آمارهای رسمی کشور نیز نیازمند دانشی است که به کمک آن داده‌ها را تجزیه و تحلیل نماید و در اختیار سیاست‌گذاران و مدیران ارشد کشور به منظور تدقیق نمودن تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد. پر واضح است که دانش و خرد برگرفته از داده‌های خام و متنوع، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بهینه برای برنامه‌های کلان و آتی کشور را تسسهیل می‌نماید. امروزه مهم‌ترین و در واقع تنهاترین ابزار برای رفع این چالش، استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی است. با استفاده از دانش داده‌کاوی، روابط کشف و الگوهای پنهان در داده‌ها آشکار می‌شوند. در واقع داده‌کاوی به دانشی بین‌رشته‌ی (ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر) که هدف آن ایجاد ابزارهایی در جهت پردازش مه‌داده‌ها و استخراج الگوهای مخفی و قوانین حاکم بر آنهاست، اطلاق می‌شود. داده‌کاوی، در تمامی زمینه‌هایی که داده‌ها گرداوری شوند و نیازمند تجزیه و تحلیل باشند، نقش بسزایی خواهد داشت.

پژوهشکده‌ی آمار با توجه به رسالت خود در جهت تسهیل این مهم برای تجزیه و تحلیل داده‌های آمار رسمی اجرای طرح پژوهشی « داده‌کاوی در آمار رسمی» را در دستورکار خود قرار داد. هدف این طرح پژوهشی معرفی برخی از روش‌های داده‌کاوی و کاربردهای آن در آمار رسمی است. این پژوهش در گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی پژوهشکده‌ی آمار توسط آقای دکتر عباس مرادی به‌ عنوان مجری و آقایان دکتر ایوب فرامرزی، حامد لروند، دکتر کاوه کیانی و دکتر اشکان شباک به‌عنوان همکار به انجام رسیده است.

 

فایل های پیوستی
طراحی سایت