آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تعيين عوامل مؤثر بر مهاجرت به شهر تهران

  • نویسنده / نویسندگان: شرکت شاخص نگار
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: بهمن 1386
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: مهاجرت
  • زمان اجرا : اسفند ۱۳۸۵

هدف از اجراي اين طرح دستيابي به علل مهاجرت به شهر تهران، طبقه‌بندي علل مهاجرت و تعیین ضريب اهميت براي هر يك از علل در قالب تهيه‌ي طرح موضوعي، طرح نمونه‌گيري، طراحي پرسشنامه و راهنماي مربوطه بود.

طراحی سایت