آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تحلیل آماری عوامل موثر بر طول مدت بیکاری

  • نویسنده / نویسندگان: مجتبی گنجعلی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند ۱۳۸۹
  • همکاران: زهرا صابری، فرشید خان‌زاده، نیما دانش‌پرور، معصومه محمدی، سمانه افتخاری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
  • واژه های کلیدی: بیکاری - نرخ بیکاری
  • زمان اجرا : دی ۱۳۸۸

 افرادی که به هر دلیلی بیکار می‌شوند، چنان‌چه در جستجوی کار باشند و اقدامات مشخصی برای یافتن کار یا ایجاد کسب و کار به عمل آورند، به اصطلاح، «بیکار فعال» نامیده می‌شوند. مدت زمان بیکاری هریک از این  افراد، تابع عوامل مختلفی است که بعضی از آن‌ها به صورت کمی در دادگان «طرح آمارگیری نیروی کار» مرکز آمار ایران وجود دارند. با توجه به این که «طرح آمارگیری نیروی کار» در هر فصل سال و براساس روش نمونه‌گیری چرخشی انجام می‌گیرد، پی‌گیری وضعیت اشتغال واحدهای نمونه در طول زمان نیز امکان پذیر است. در این طرح، ضمن تحلیل توصیفی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری افراد، مدلی آماری برای تحلیل‌های استنباطی نیز معرفی خواهد شد.      

فایل های پیوستی
طراحی سایت