آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

طرح آمارگیری از کاربران اینترنت

  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: مرداد ۱۳۸۸
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
  • واژه های کلیدی: اینترنت
  • زمان اجرا : مرداد ۱۳۸۷

طرح آمارگیری از کاربران اینترنت با همکاری مرکزآمار ایران و شرکت فناوری اطلاعات ایران (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در سطح تمام استان‌های کشور اجرا شد. هدف اصلی از اجرای این طرح، تعیین تعداد کاربران اینترنت به تفکیک هر یک از استان‌های کشور بود. تعیین برخی مشخصات کاربران اینترنت نظیر سن، سطح سواد، وضع فعالیت، محل دسترسی به اینترنت، دوره‌ی تناوب و نوع استفاده از اینترنت نیز از جمله اهداف این طرح بود. خلا آماری در خصوص تعیین تعداد کاربران اینترنت، منجر به استفاده از روش‌های غیر مستقیم برای برآورد این شاخص شده است که ایرادهای خاص خود را به همراه دارد. به همین دلیل، محاسبه‌ی این شاخص به صورت مستقیم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

طرح آمارگیری از کاربران اینترنت، یک طرح نمونه‌گیری بود که پرسش‌نامه‌ی آن با مراجعه‌ی مستقیم ماموران آمارگیر به خانوارهای نمونه و تکمیل بخش‌هایی از آن توسط مامور آمارگیر انجام گرفت. برای خانوارهای نمونه‌ای که دست کم یک ازاعضای آنان کاربر اینترنت محسوب می‌شود، پرسش‌نامه نزد خانوار باقی ماند تا به پرسش‌های مربوط، توسط تک‌تک اعضای خانوار که کاربر اینترنت هستند، پاسخ داده شود. سپس مامور آمارگیر با مراجعه‌ی مجدد به این دسته از خانوارها، نسبت به جمع‌اوری پرسش‌نامه‌های تکمیل شده اقدام کرد.

طراحی سایت