آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

محاسبه‌ی شاخص‌های بین‌المللی جمعیت و توسعه (ICPD)

  • نویسنده / نویسندگان: قدرت طاهری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند ۱۳۹۱
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: شاخص بین‌المللی
  • زمان اجرا : اردیبهشت 1391

نخستین بار در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه که در سال ۱۹۹۴ در قاهره تشکیل شد، شاخص‌های موسوم به ICPD به‌صورت قطعنامه و برنامه به کشورها توصیه گردید. اهداف شاخص‌های ICPD معطوف به موضوعاتی است که بتواند معیاری برای توسعه‌ی جمعیت در زمینه‌های بهداشت، آموز و توانمند‌سازی زنان ارایه نماید.

ایران نیز یکی از کشورهایی بود که با پذیرش اهداف این کنفرانس به جرگه‌ی کشورهای تولیدکننده‌ی شاخص‌های ICPD درآمد. گزارش حاضر در جهت تکمیل و بهنگام‌سازی شاخص‌های ICPD بوده است

طراحی سایت