آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

شناسایی و حذف نوسانات فصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده

  • نویسنده / نویسندگان: حسین حسنی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: فروردین 92
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی

تعدیلات فصلی به‌منظور بهبود مقایسه‌ی آمارها در طور زمان (به‌عنوان مثال برای مقایسه‌ی سه ماهه‌ی او له سه ماهه‌ی چهارم) و همچنین در طول مکان (به‌عنوان مثال برای مقایسه‌ی آمارهای اقتصادی ملی کشورهای مختلف) بسیار ضروری است. اطلاعات تعدیلات فصلی با کیفیت بالا نقش مهمی را در تجزیه و تحلیل کوتاه‌مدت، پیش‌بینی، سیاست و تصمیم‌گیری کلان ایفا می‌کند.

هدف اصلی از اجرای این طرح جمع‌آوری و ایجاد مجموعه‌ای کامل از دیدگاه تئوری و کاربردی انجام تعدیلات فصلی برای نخستین بار در پژوهشکده‌‌ی آمار است. در همین راستا اطلاعات تئوری در تحقیقات علمی مرتبط و همچنین کاربردی سایر کشورهای اجراکننده، جمع‌آوری‌شده و ضمن مکتوب نمودن در اجرای طرح مورد بررسی قرار خواهند گرفت

طراحی سایت