آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

حساب‌های اقماری بخش تعاون

  • نویسنده / نویسندگان: پژوهشکده‌ی آمار
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: دی ۱۳۹۱
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • زمان اجرا : دی ۱۳۸۹

هدف از انجام این طرح، تهیه‌ی حساب‌های بخش تعاون در چارچوب جساب‌های ملی سازمان ملل است. این طرح به سفارش وزارت تعاون در دستور کار پژوهشکده‌ی آمار قرار گرفته است و نظارت بر اجرای آن بر عهده مرکز آمار ایران می‌باشد.

در این طرح پس از انجام مطالعه‌ی نظری، اطلاعات مورد نیاز تعاونی‌های بخش‌های مختلف به روش‌های الکترونیکی، پستی و آمارگیری نمونه‌ای جمع‌اوری خواهد شد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت