آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

محاسبه‌ی شاخص حقوق و دستمزد بخش دولت (WIG) در ایران

  • نویسنده / نویسندگان: قدرت‌اله امام‌وردی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: مرداد ۱۳۹۳
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: حقوق و دستمزد
  • زمان اجرا : تیر ۱۳۹۰

آگاهی از شاخص حقوق و دستمزد به‌عنوان یک سنجه در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها و برقراری ارتباط بین این شاخص با شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند تناسب یا عدم تناسب تغییرات در حقوق و دستمزد نیروی انسانی را منعکس کند و تلاش برای حفظ سطح و افزایش سطح دستمزد حقیقی صورت گیرد. از این رو هدف از این طرح محاسبه‌ی شاخص حقوق و دستمزد در بخش دولت بر حسب پست‌ها و گروه‌های سازمانی در کل کشور، مقایسه‌ی روند CPI و WIG، بررسی متوسط تغییرات حقوق و دستمزد بر حسب حرفه و تخصص و محاسبه‌ی دستمزد واقعی در بخش دولت است.

طراحی سایت