آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تهیه‌ی حساب‌های ملی سلامت سال‌های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲

  • نویسنده / نویسندگان: پژوهشکده‌ی آمار، مرکز آمار ایران
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اردیبهشت 1395
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: شاخص‌های سلامتی - بهداشت همگانی- خدمات
  • زمان اجرا : اسفند ۱۳۹۳

در میان کشورهای خاورمیانه، ایران تنها کشوری‌ است که اقدام به‌تهیه‌ی حساب‌های ملی سلامت کرده است. جداول اصلی حساب‌های ملی سلامت اولین‌بار توسط مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۸۰ تهیه شده است. حساب‌های ملی سلامت برای سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده‌ی آمار و مرکز آمار ایران به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است. در حال حاضر نیز با توجه به ‌نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ‌اطلاعات حاصل از حساب‌های ملی سلامت، تهیه‌ی حساب‌های فوق مجدداً توسط آن وزارت‌خانه برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ درخواست شده است. در راستای تدوین این طرح برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از تجربه‌ی تهیه‌ی طرح حساب‌های ملی سلامت برای سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ استفاده شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت