آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسكن ۱۳۹۵

  • نویسنده / نویسندگان: فریباسادات بنی‌هاشمی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند ۱۳۹۶
  • همکاران: علی‌رضا زاهدیان،
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: سرشماری
  • زمان اجرا : دی ۱۳۹۵

گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ مجموعه‌ای مدون از تمام اقدامات انجام شده در این سرشماری از مرحله‌ی برنامه‌ریزی، طراحی، سازمان‌دهی، تبلیغات، آموزش و اجرا و بالاخره استخراج و اطلاع‌رسانی است. تهیه‌ی گزارش فنی از سرشماری‌های ایران به‌عنوان ابزاری سودمند، از سرشماری سال ۱۳۸۵ آغاز شد. پس از آن گزارش‌های فنی از آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، گزارش فنی سرشماری سال ۱۳۹۰ و گزارش فنی آزمایش سرشماری سال ۱۳۹۵ تهیه و در اختیار کاربران داخلی یا خارجی قرار گرفته است.

سرشماری عمومی ‌نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ با توجه به ماهیت منحصر به‌فردی که در به‌كارگیری روش‌های ترکیبی دارا است، ماحصل مطالعه، بررسی و تلاش مجدانه‌ی کارشناسان و متخصصانی است که نهایت سعی خود را از مرحله‌ی طراحی تا اجرای آن بر اساس تکنیک‌ها و فنون نوین به‌کار برده‌اند. مرکز آمار ایران در این سرشماری، سه روش سرشماری اینترنتی با استفاده از سامانه‌ی اینترنتی و پرسشنامه‌ی الكترونیكی و خودتكمیلی توسط خانوارها، سرشماری چهره به چهره از طریق مراجعه‌ی مأمور سرشماری به خانوارها و مصاحبه‌ی حضوری با رویكرد حذف کاغذ و استفاده از تبلت و در نهایت سرشماری تلفنی برای خانوارهای غایب در زمان مراجعه‌ی مأمور را برای جمع‌آوری اطلاعات به‌کار برد که نسبت به سرشماری‌های پیشین با توجه به نوآوری‌های به کار برده شده در حوزه‌ی فناوری اطلاعات‌، در نوع خود بی‌نظیر بوده است. گزارش فنی حاضر به منظور مستندسازی تمامی ‌فعالیت‌های انجام گرفته در سرشماری عمومی ‌نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در گروه‌ها و کمیته‌های مختلف سرشماری، تهیه شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت