آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

نتایج سرشماری مرتبط با سود جمعیتی

  • نویسنده / نویسندگان: محمد شیری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند ۱۳۹۶
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • زمان اجرا : خرداد ۱۳۹۶

سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن یکی از عمده‌ترین راه‌های شناخت کشورها از ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی برای برنامه‌ریزی،‌ نظارت و ارزیابی خدمات و فعالیت‌های ملی و منطقه‌ای است. جمعیت و مؤلفه‌های پویایی آن همواره به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی مطرح بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحولات ساختار سنی جمعیت، باز شدن پنجره‌ی جمعیتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تحقق سود جمعیتی است. آن‌چه که بایستی در مطالعات سود جمعیتی مورد نظر قرار بگیرد، اعمال سیاست‌های بهینه و کارامد در استفاده از پتانسیل ایجاد شده در دوره‌ی باز شدن پنجره‌ی جمعیتی است. از این‌رو تحولات ساختار سنی جمعیتی در صورتی که با تکیه بر سیاست‌های توسعه‌ای مفید و برنامه‌ریزی شده در حوزه‌ی اشتغال و آموزش توأم نباشند چه بسا که تبدیل به تهدید شود. بنا بر این، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو تحقق سود جمعیتی، عدم برخورداری از سیاست‌های منسجم در مواجه با موهبات بهره‌مندی از پتانسیل پنجره‌ی جمعیتی است. پُر واضح است که تحقق سود جمعیتی با شناخت عوامل تأثیرگذار مهیا می‌شود. این طرح پژوهشی، به ارائه‌ی اطلاعات و یافته‌های سرشماری مرتبط با متغیرهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم در سود جمعیتی تأثیر می‌گذارند، می‌پردازد.

طراحی سایت