آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تهیه و تدوین حساب اقماری استان زنجان به قیمت ثابت

  • نویسنده / نویسندگان: ایوب فرامرزی
  • وضعیت اجرا: در حال اجرا
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • زمان اجرا : آبان ۱۳۹۷

حساب‌های منطقه‌ای از سال ۱۳۷۹ در سطح کل استان‌های کشور به صورت سالانه و به قیمت‌های جاری در حال تولید است. علیرغم اهمیت بالای تولید این حساب‌ها در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های استانی و منطقه‌ای، این حساب‌ها فقط به قیمت جاری محاسبه می‌شود و امکان محاسبه و سنجش رشد عملکرد واقعی بخش‌های گوناگون اقتصادی در استان زنجان در طول سال‌های مختلف ممکن نبوده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان به قیمت‌های ثابت نشان‌دهنده‌ی عملکرد واقعی استان زنجان است و این امر بدون تفکیک ارزش مبادلات جاری به اجزای حجمی و پولی حاصل نمی‌شود. هدف از این طرح محاسبه‌ی حساب‌های این استان به قیمت‌های واقعی و بر اساس آخرین دستورالعمل‌های بین‌المللی موجود و در تطابق با روش‌های مورد استفاده در حساب‌های ملی به قیمت ثابت است.

طراحی سایت