آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

مطالعه‌ی تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری در ایران

مطالعه‌ی تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری در ایران

  • نویسنده / نویسندگان: محمد شیری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آذر ۱۳۹۷
  • همکاران: توکل آقایاری هیر
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: باروری
  • زمان اجرا : مرداد ۱۳۹۶

در چند دهه‌ی اخیر، کشور ایران تحولات اساسی را در رفتار باروری تجربه نموده است. با نگاهی به تحولات باروری در ایران در بستر گذار باروری می‌توان ابعاد و سطح این تحولات را مورد مطالعه قرار داد. آنچه که تحولات باروری را به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های جمعیتی تبدیل کرده است، تأثیرات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تحولات بوده است که نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی دارد. از این رو شناسایی این تحولات و به تبع آن نقش عوامل و تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری اهمیت دارد. اهمیت مطالعه‌ی عوامل تعیین‌کننده‌ی بلافصل باروری با علم به اینکه نظام سیاست‌گذاری به دنبال اعمال اقدامات مداخله‌ای در راستای افزایش سطح باروری به بالای سطح جانشینی است، دو چندان می‌شود. چرا که با شناخت چگونگی و میزان تأثیر این عوامل در تغییرات باروری، می‌توان کمک قابل توجهی را بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌هایی نمود که با هدف افزایش باروری تنظیم می‌شوند

فایل های پیوستی
طراحی سایت