آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تهیه‌ی حساب‌های ملی سلامت سال ۱۳۹۵ و سال ۱۳۹۶

  • نویسنده / نویسندگان: پژوهشکده‌ي آمار و مرکز آمار ایران
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور ۹۸
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: حساب‌های سلامت
  • زمان اجرا : آذر ۹۷

جداول اصلی حساب‌های ملی سلامت اولین‌بار توسط مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۸۰ تهیه شده است. حساب‌های ملی سلامت برای سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ با همکاری مشترک پژوهشکده‌ی آمار، مرکز آمار ایران و به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت