X

آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

چارچوب آمارهای فرهنگی یونسکو - 2009

چارچوب آمارهای فرهنگی یونسکو - 2009

  • نویسنده / نویسندگان: محمد غلامی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: 97/11/15
  • همکاران: نادر حکیمی‌پور، محمدصادق علی‌پور، ایوب فرامرزی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: یونسکو، بخش فرهنگی-- آمار
  • زمان اجرا : 97/2/31 تا 97/11/15

چارچوب آمارهای فرهنگی ۲۰۰۹ یونسکو (FCS)کار مشترک مؤسسه آماری یونسکو  (UIS)و بخش فرهنگی یونسکو است. این نسخه ویرایش شده روش‌شناسی آمارهای فرهنگی یونسکو بر پایه چارچوب آمارهای فرهنگی ۱۹۸۶ است. این ویرایش شامل مفاهیم جدید به وجود آمده از زمان ۱۹۸۶ در حوزه‌های فرهنگی شامل موارد مرتبط با فناوری‌های جدید- که به شدت فرهنگ و راه‌های دسترسی به آن را متحول کرده‌است- میراث ناملموس و عملکردهای فرهنگی و سیاست‌‌گذاری می‌گردد.

دسترسی به آمارهای فرهنگی به نظام برنامه‌ریزی کشورها کمک می‌کند تا بتوان براوردی علمی در خصوص نیازهای فرهنگی جامعه انجام شود و امکانات موجود و همچنین اقدامات مورد نیاز برای رفع نیازهای فرهنگی شناسایی و تعیین شود. در این رابطه تعریف، سنجش و ارزیابی شاخص‌های فرهنگی، یکی از موضوعات مهم در بررسی عملکرد و برنامه‌ریزی حوزه فرهنگی است.

بر همین اساس، مؤسسه آماری و بخش فرهنگی سازمان فرهنگی و آموزشی سازمان ملل (یونسکو) اقدام به تهیه چارچوبی تحت عنوان چارچوب آمارهای فرهنگی کرده‌اند که نسخه نهایی آن در سال ۲۰۰۹ میلادی منتشر شده است. این چارچوب به عنوان یک دستورالعمل و راهنمای عملیاتی برای مراکز آماری و نهادهای فرهنگی کشورها، تولید و انتشار آمارهای مهم حوزه فرهنگ را در هشت زیر مجموعه امکان‌پذیر کرده است تا مقایسه‌پذیری آمارهای فرهنگی کشورها بیش از پیش فراهم شود. در این مجموعه جنبه‌های مادی و غیرمادی فرهنگ مورد توجه گرفته و از دو بخش حوزه اصلی فرهنگ و حوزه وابسته و پشتیبان تشکیل شده است.

ضرورت استفاده از این چارچوب تهیه شده به عنوان یک مجموعه استاندارد بین‌المللی برای تولید و انتشار آمارهای فرهنگی در کشور، سبب شد تا ترجمه آن در دستور پژوهشکده آمار ایران قرار گیرد که حاصل آن مجموعه حاضر است.

 

 

فایل های پیوستی
طراحی سایت