آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بازنگری طرح فنی آمارگیری از اشتغال و بیکاری

  • نویسنده / نویسندگان: فاطمه هرندی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهريور 1380
  • همکاران: افسانه یزدانی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: آمارگیری- اشتغال - بیکاری
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۷۹

در شرایط فعلی کشور، شناسایی ویژگیهای اشتغال و بیکاری نیرو کار، به خصوص شناخت تغییرات ساختار فعالیتهای اقتصادی و ترکیب شغلی در فواصل زمانی کوتاه مدت دارای اهمیت ویژگی است و مورد نیاز دست اندر کاران بررسیهای اجتماعی اقتصادی و به ویژه برنامه ریزان کشور است. توصیه‌های بین‌المللی نیز به جمع آوری تفصیلی اطلاعات جمعیت فعال ، شاغل و بیکار به صورت به صورت سالانه، فصلی و حتی ماهانه تاکید دارند. لذا بنا به در خواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مقرر شد طرح آمار گیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار ، از سال 1380 به بعد، بیش یک بار در سال اجرا شود. با توجه به حجم بالای نمونه در طرح جاری و با توجه به تقاضای ارایه بر آوردها در سطح استان ، اجرای طرح مذکور به شیوه فعلی و برای بیش از یک بار در سال، نیازمند صرف هزینه و امکانات اجرایی زیاد و زمان طولانی برای استخراج و انتشار نتایج میباشد. لذا بایستی با تجدید نظر در روش فعلی نمونه گیری طرح جاری، ضمن حفظ دقت مطلوب با حجم نمونه کمتر اهداف مورد نظر طرح تامین میگردد. این طرح مطالعاتی، به منظور پاسخگویی به این نیاز انجام شده است. در مرحله اول تکنیکهای نمونه گیری مورد استفاده در طرح آمار گیری از اشتغال و بیکاری در کشور ایران و کشورهای آمریکا، نیوزلند، استرالیا، ژاپن، مالزی، سنگاپور، اردن، کشورهای تغییر وضعیت یافته بلوک شرق و کشورهای اتحادیه اروپا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. با جمع بندی مطالب حاصل از این مطالعات و همینطور با در نظر گرفتن توصیه‌های tlo، برای طراحی طرح فنی آمار گیری از اشتغال و بیکاری پیشنهاد شده است از روش

فایل های پیوستی
طراحی سایت