آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

مناسبترین شیوه اجرای طرح نمونه گیری


  • نویسنده / نویسندگان: محمدرضا فقیهی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1380
  • همکاران: محمد حسین امینی، علیرضا رضایی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: نمونه‌گیری
  • زمان اجرا : خرداد ۱۳۸۰

داده‌های گذران وقت بطور منقطع از دهه ۱۹۲۰ جمع‌آوری می‌شود. اطلاعات گذران وقت در همه قاره‌های جهان گردآوری می‌شود. آمارهای متداول اقتصادی تصویر ناقصی از اقتصاد جوامع در حال توسعه را ارایه می‌دهند و کارهای بدون مزد زنان و مردان جامعه را ندیده می‌گیرند. بعنوان متخصصین موضوع از ما خواسته شد که طرح پیشنهادی ارایه کنیم که طی آن معلوم شود که طرح گذران وقت چگونه باید انجام شود، و حداقل استاندارد لازم چیست، یعنی تعیین روشهای صحیحی که داده‌هایی با کیفیت مورد قبول برای ایران تولید کنند.

طراحی سایت