آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

اندازه گیری بخش غیر رسمی در ایران

  • نویسنده / نویسندگان: فریده باقری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: دى 1381
  • همکاران: علی اصغر بانویی، علی عرب مازار یزدی، حسن ورمزیار
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: بخش غیر رسمی، روش‌های آماری
  • زمان اجرا : مرداد ۱‍۳۸۰

بخش غیر رسمی بخش مهمی از اقتصاد و بازار نیروی کار را در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید و ایجاد درآمد ایفا می‌کند. عمده فعالیتهای بخش غیر متشکل کالاهای خدماتی را فراهم میآورد که تولید و توزیع آنها قانونی است ولی دارای حسابداری رسمی نمی‌باشد. با گسترش این بخش و نقش مهم آن در حسابهای اقتصادی و بازار نیروی کار نیاز به دستیابی اطلاعات آن ضروری است تا از این طریق بتوان قدم مهمی را به سمت بهبود آمارهای نیروی کار و آمارهای اقتصادی و حسابهای اقتصادی به عنوان پایگاه اطلاعاتی برای تحویلهای مکان برنامه‌ریزی و سیاست گذاری فراهم آورد . هدف این مطالعه شناخت این بخش در ایران و روشهای مستقیم و غیر مستقیم دستیابی به اطلاعات آن می‌باشد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت