آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تهیه طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی

  • نویسنده / نویسندگان: مریم جوادی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1382
  • همکاران: فاطمه هرندی، زهره فلاح محسن‌خانی، مسعود فتاحی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: مسکن- مسکن روستایی
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۸۲

برنامه‌ریزی صحیح و دقیق امور مربوط به مسکن روستایی، چه از جنبه افزایش اسکان جمعیت در روستاها و چه از جنبه اصلاح، بهسازی و نوسازی مسکن و بافت روستایی; مستلزم در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح، دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با خصوصیات کمی و کیفی وضع موجود مسکن روستایی کشور و نیز آگاهی از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آبادیهای کشور می‌باشد. در حال حاضر تنها منابع آماری موجود در زمینه مسکن روستایی، سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن با فواصل زمانی 10 ساله و نیز آمارگیریهای موردی از فعالیتهای ساختمانی بخش خصوصی در نقاط شهری و روستایی می‌باشد که این اطلاعات نیز بسیار کلی بوده و شامل مباحث مربوط به گونه‌شناسی مسکن روستایی نمی‌گردد. با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیاز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مسیول بهسازی مسکن روستایی به اطلاعات تفصیلی مربوط به ویژگیهای کمی و کیفی مسکن روستایی، نهاد مذکور، سفارش تهیه طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی را به پژوهشکده آمار نمود. در طرح موضوعی، پس از تعیین اهداف کلی و تفصیلی و فهرست عنوان اقلام آماری، پرسشنامه‌ها و جداول نهایی طراحی شده و دستورالعملهای آمارگیری، بازبینی، ادیت موضوعی و استخراج تهیه می‌شود. در طرح فنی، پس از تعیین چارچوب مناسب و روش نمونه‌گیری، چارچوب مورد نظر تهیه شده و حجم نمونه و فرمولهای برآورد و دستورالعمل انتخاب واحدهای نمونه ارایه می‌شود. در این طرح، نرم‌افزارهای داده‌آمایی، ادیت، وریف و استخراج جداول نیز تهیه و ارایه می‌شود.

طراحی سایت