آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

اشتغال، اشتغال ناقص و بیکاری مفاهیم و شیوه سنجش

  • نویسنده / نویسندگان: فاطمه هرندی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: 30 شهريور 1382
  • همکاران: مریم جوادی Maryam Javadi
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: اشتغال - بیکاری

در این گزارش به معرفی تعاریف و مفاهیم استاندارد مرتبط با نیروی کار پرداخته شده است. گروه مطالعاتی تهیه‌کننده‌ی طرح پیشنهادی برای آمارگیری نیروی کار پس از مطالعه‌ی توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) در زمینه‌ی تعاریف و مفاهیم مرتبط با نیروی کار از قبیل اشتغال، بیکاری، اشتغال ناقص و ... همچنین شیوه‌های پیشنهادی برای سنجش این اقلام، به دلیل اهمیت موضوع، مناسب دید که تعاریف و مفاهیم استاندارد مربوط به نیروی کار به صورت یک گزارش مستقل تهیه و تدوین شود، تا بتواند مورد استفاده‌ی دست‌اندرکاران تهیه‌ی آمارهای نیروی کار در شکور و همچنین استفاده‌کنندگان از این آمارها قرار گیرد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت