آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

اجرای آزمایشی طرح گذران وقت

  • نویسنده / نویسندگان: محمد حسین امینی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: فروردین 1383
  • همکاران: علیرضا رضایی- مسعود مرادبک- فریده باقری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: گذران وقت
  • زمان اجرا : آبان ۱۳۸۳

با توجه به اینکه تهیه طرح موضوعی و طرح فنی گذران وقت قبلاً در گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی به عنوان یک طرح پژوهشی انجام شده است، هدف ازاجرای آزمایشی طرح گذران وقت بررسی عکس العمل و نحوه برخورد پاسخگویان در برابرسوالات پرسشنامه طرح به منظور دستیابی به شکل بهینه آن می باشد. جامعه آماری این طرح کلیه افراد 15 ساله و بیشتر ساکن در خانوارهای معمولی شهر تهران می باشد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت