آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

محاسبه خط فقر در ایران طی سال‌های ۸۲-۱۳۸۰

  • نویسنده / نویسندگان: فریده باقری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آذر 1383
  • همکاران: خلیل حیدری- سید حسین پیمان
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: فقر مطلق، فقر نسبی، مخارج خانوار
  • زمان اجرا : آبان ۱۳۸۳

علی‌رغم پیچیدگی پدیده‌ی فقر، در سالیان اخیر تلاش‌های زیادی برای بررسی مقوله‌ی فقر در قالب مطالعات پژوهشی، ارایه مقاله، تالیف کتاب، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی در سطح جهانی و از جمله ایران صورت گرفته‌ است. یکی از تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه طرح پژوهشی است که با "عنوان اندازه‌گیری شاخص‌های فقر در ایران طی سال‌های 79-1363" در پژوهشکده‌ی آمار در سال 1381 انجام شد. پژوهش حاضر در ادامه‌ی طرح قبلی و با هدف حفظ سری زمانی محاسبه‌ی خط فقر با روش یکسان صورت گرفته است و در آن خط فقر برای سال‌های 82-1380 بر اساس روش‌های نیاز به کالری ( 2179،2300)، درصدی از میانگین مخارج خانوارها (50 و 66 درصد) و درصدی از میانه مخارج خانوارها (50 و 66 درصد)محاسبه شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت