آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تعدیل کیفی شاخص قیمت سبد مصرفی خانوارهای شهری کشور

  • نویسنده / نویسندگان: حسین خسروی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1383
  • همکاران: فریده باقری- حسین میرزایی- فاروق کلهری- جاوید بهرامی- هما نوروزیان
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: شاخص قیمت مصرف کننده، تعدیل کیفی، هدانیک
  • زمان اجرا : بهمن ۱۳۸۲

بر اساس گزارشها و مطالعات متعدد انجام شده در زمینه شاخص قیمت مصرف کننده ، یکی از دلایل وجود اریبی در اندازه گیری شاخص قیمت مصرف کننده عدم توانایی این شاخص در محاسبه و اعمال دقیق تغییرات کیفی است. درسالهای اخیر آمارگیران در تلاش هستند تا قیمت کالاهای مشابه را جمع آوری نموده و این اریبی را به حداقل ممکن برسانند. از طرفی این کالاها و خدمات مشابه اغلب غیر قابل دسترس بوده و کالاهای جدید ، مدلهای جدید از کالاهای قدیمی ، فن آوری های جدید ، عملکرد بهتر کالاهای موجود و خدمات جدید مرتبط با این کالاها به طور مستمر در اقتصاد ظهور می نماید. در چنین شرایطی که اقلام موجود در سبد مصرفی خانوارها ، به طور مداوم جابجا می شوند، روشهای مختلفی برای تعدیل کیفی بین اقلام جدید و قدیم به کار می رود. این روشها به دو دسته تقسیم می شوند: روشهای ضمنی و روشهای صریح. هدف این تحقیق به کارگیری روشهای مناسب تعدیل کیفی از بین روشهای ضمنی و صریح برای شاخص قیمت کالاها و خدمات منتخب است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت